Short History

Tallinna Läänemere Gümnaasium (65.Keskkool) avati 1. septembril 1989. aastal.
Esimesel õppeaastal oli koolis 34 klassikomplekti 1113 õpilasega.
Esimese koolikella andis Jelena Gapjanova (1999/2000 õa abiturient).

Kõige suurem õpilaste arv - 2311 oli 1994/95 õppeaastal. 1995/96, 1996/67 õppeaastal oli koolis 75 klassikomplekti. 1991 – 1995 töötas kool kolmes vahetuses.

1995 a. märtsist alates töötavad algklassid Kihnu 3 asuvas lasteaia majas, mis on kohaldatud tööks kooliklassidele.

27.03.1998. aasta Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr.19 nimetati Tallinna 65. Keskkool ümber Tallinna Läänemere Gümnaasiumiks.

Kooli direktorid:
1989 – 1996    Ivan Vassiljev
1996 – 1999    Jevgeni Karavajev
1999 –           Valeri Novikov

1991

 • Korraldati KVN õpetajate ja vanemate klasside õpilaste võistkondade vahel.
 • Alustati ainenädalate läbiviimise traditsiooni.

1993

 • Alguse sai vastlapäeva tähistamise traditsioon .
 • Ilmus koolileht “Meie Aeg”.
 • Korraldati esimene klassidevaheline KVN.

1994

 • Loodi kooli õpilasomavalitsus.
 • Alguse sai “rebaste ristimise” pidude traditsioon.
 • Esimest korda tähistati Valentinipäeva.

1995

 • Tööd alustas kooliraadio.
 • Loodi kooli mälumängu võistkond.

1996

 • 1996.a alates töötab koolis skautide klubi.
 • Kooli laulukoor osales “Kevad 96” festivalil.
 • Kooli võistkond osales KVN-i mängus Vene Kultuurikeskuses.
 • Kooli jalgpallivõistkond sai minijalgpallis 1.koha.

1997

 • Avati esimene arvutiklass.
 • Alguse sai aasta kõige aktiivsema abituriendi konkursi korraldamise traditsioon. Esimese tiitli sai Viktoria Tajaševa.

1998

 • Ehitati tantsusaal ja sisustati kirjandustuba.
 • Kooliteater „Serpantin” osales kooliteatrite festivalil Narvas.
 • 5.-6. klasside võistkond sai rajooni matemaatikaturniiril 1.koha.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Jelena Taranšinskaja.

1999

 • Meie kooli õpilane Jegor Gužvin saavutas rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil Itaalias 1.koha.
 • Meie kooli õpetaja Olga Astahhova sai “Aasta õpetaja” tiitli.
 • Meie kooli sakautide rühm saavutas ülevabariigilisel skautide oskuste võistlustel 1. koha. Toimus suvelaager Šveitsis.
 • Õpetajad O.Astahhova, L.Minajeva, M.Mets, S.Logussova, T.Lapotškina, J.Fomina ja L.Šaraja said “Vanemõpetaja” nimetuse.
 • Ilmus esimene Kooli Infoleht (“ШИГ”), tiraažiga 50 eksemplari.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Anna Sapronenko.
 • Kool osales Kanada-Soome-Eesti ühises keelekümblusprojektis.

2000

 • Avati 1. keelekümblusklass.
 • 3.-4.klasside võistkond saavutas Liikluseeskirjareeglite viktoriinil 1.koha.
 • Avati avati Internetis kooli kodulehekülg.
 • Avati teine arvutiklass.
 • Töötati välja kooli sümboolika: lipp, embleem, hümn, õpilaste ja õpetajate päevikud, aukirjad ja tänukirjad õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.
 • Ülelinnalise klubi “Mis? Kus? Millal?” võistlustel tuli kooli võistkond võitjaks.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Aleksei Aljošin.

2001

 • Viidi läbi esimene tasuline telklaager projekti “Koolilaager” raames.
 • Avati raamatukogu kompleks koos lugemissaaliga.
 • Alguse sai tasuta bussiekskursiooniga premeerimise traditsioon, mille saavad kooli aktiivsemad klassid.
 • Kooli mudellennuring osales ülevabariigilstel võistlustel “Aerokevad”, kus saavutati 3.koht.
 • Kooli külastas peaminister Mart Laar.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Jelena Majakova.

2002

 • Esimest korda alustati õppetööd ühes vahetuses.
 • Kooli raamatukogu saavutas ülelinnalisel ülevaatusel 1. koha.
 • Keelekümblusõpetaja Maire Kebbinau sai “Hea õpetaja” tiitli.
 • Keelekümblusklasse külastas Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel.
 • Tööd alustas kooli bardide lauluklubi “Trammvai”.
 • Suvisel koolivaheajal viidi läbi esimene linnalaager 1.-4.klassdie õpilastele.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Ilja Šmatov.

2003

 • Kool saavutas ülelinnalisel kavlifikatsiooniauhinna konkursil “Parima huvitegevusega kool” 1.koha.
 • 6.-9.klasside jalgpalli võistkond saavutas linnas 1.koha.
 • Meie kooli õpilane Dmitri Derkatš sai vabariiklikul füüsikaolümpiaadil Tartus 1.koha.
 • Alustati õpetajate kvalifikatsiooniauhindade jagamist neljas nominatsioonis: “Parim klassijuhataja” – L.Šijan, M.Bulkina; “Parim ringijuht” – L.Datsjuk, A. Škvorova; “Parim metoodiline töö” – V.Turajeva; “Kooli arengutegevuse eest” – M.Kebbinau.
 • Alustas tööd tantsustuudio “Uus põlvkond”.
 • Meie kooli õpilane Darja Antipina saavutas 1.koha linna joonistusvõistlustel “Toompea päevad” ürituste raames.
 • Kooli külastas Eesti haridusminister Toivo Maimets.
 • Meie kooli õpilased Ksenia Tolmassova, Anna Gladkihh, Anastassia Zemtšihhina saavutasid vabamaadluse võistlustel Soomes 1.koha.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Linda Poldneva.

2004

 • Avati autahvel.
 • Kooli mudellennuring saavutas ülevabariigilstel võistlustel 2.koha.
 • Meie kooli õpilane Dmitri Derkatš esindas Eestit rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil Lõuna-Koreas.
 • Kooli skaudid saavutasid vabariiklikel võistlustel 1.koha. Toimusid suvelaagrid Austrias ja Soomes.
 • Kooli kvalifikatisooniauhindade võitjad on:“Parim klassijuhataja” – I.Motšalova, M.Mets, O.Tšimbur; “Parim ringijuht” – S.Logusova, A. Gudanova; “Parim metoodiline töö” – J.Dotsenko; “Kooli arengutegevuse eest” – J.Rõbalko.
 • “Vanempedagoogi” nimetuse said: O.Astahhova, M.Mets, M.Kebbinau, S.Logussova.
 • Meie kooli direktor V.Novikov sai “Aasta õpetaja” tiitli.
 • Meie kooli õpetaja M.Mets sai “Hea õpetaja” tiitli.
 • 10.-12.klasside võistkond saavutas jalgpallis 2.koha.
 • Koolis alustas tööd E-kool.
 • Kooli malevõistkond saavutas Lasnamäe turniiril 1.koha.
 • Kooli külastas rahvastikuminister P.-E.Rummo.
 • Töötati välja kooli logoga lipsud.
 • Meie kooli õpilane Anna Stotskaja (9.kl.) sai “Vene kaunitar Eestis” tiitli.
 • Meie kooli õpilane Valentina Gribova (11.kl.) saavutas vehklemise Maailmameistrivõisltlustel 2.koha.
 • Kooli külastas tuntud vene dramaturg A.Duhhovskoi.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Mihhail Timošenko.

2005

 • Meie kooli õpilane (9.kl.) Jekaterina Voznjuk saavutas vabariiklikul etlejate konkursil 1.koha.
 • Meie kooli vokaal-instrumentaalansambel “Nakovalnja” saavutas linna kooliansamblite konkursil 2.koha.
 • Valmis helisalvestusstuudio.
 • Kool osales “Parim venekeelne kool välismaal” konkursil Moskvas ning sai laureaadiks.
 • Kooli kvalifikatisooniauhindade võitjad on:“Parim klassijuhataja” – T.Karavajeva, A.Rutberg, A.Sele, N.Grigorjeva; “Parim ringijuht” – R.Heidmets, V.Veresenko; “Parim metoodiline töö” – JV.Turajeva; “Kooli arengutegevuse eest” – R.Virga.
 • Meie kooli õpetaja M.Mets sai “Aasta õpetaja” tiitli.
 • Esmakordselt korraldati väljasõidu seminar-laager gümnaasiumiklasside õpilastele ja klassijuhatajatele.
 • Esimest korda valiti kooli õpilasomavalitsuse president.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Olga Marinitš.

2006

 • Füüsika-aastale pühendatud ürituste raames külastas kooli Ene Ergma.
 • Meie kooli õpilane  Aleksandra Reznova (2.kl) saavutas vabariiklikul joonistuste võistlusel „Maa värvid“ 1. koha.
 • Meie kooli õpilane Jekaterina Voznjuk (11.kl)  saavutas Tallinna linna sõnakunsti konkursil 1.koha.
 • Tantsustuudio „Uus põlvkond“ osales Moskvas rahvusvahelistel tantsuvõistlustel ning tulid laureaatideks.
 • Meie kooli õpilane  Marina Jeroš (9.kl) osales Balti riikide vahelisel essee konkursil „Lapse õigused“ ning saavutas 3.koha.
 • 2006-2007 õppeaastal olid kõik kooli üritused seotud teemaga „Ajaloolised paigad ning mälestised“, millega seoses avati klubi „Hansa noored“.
 • Kooli skaudiklubi käis rahvusvahelistes lastelaagrites Kaliningradis ja Uuralis.
 • Kooli kvalifikatisooniauhindade võitjad on:“Parim klassijuhataja” – L.Norit, N.Vatolina, L.Kapustina, N.Neudahhona; “Parim ringijuht” – J.Podorvanov ja I.Andrejeva; “Parim metoodiline töö” – S.Paks, M.Mets ja J.Dotsenko; “Kooli arengutegevuse eest” – S.Logussova, I.Ževnjak ja S.Savoško.
 • Kooli presidendiks valiti Janis Kiziridi.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Juri Aksjonov.

2007

 • 9.b klassi võistkond osales Tallinna linna konkursil „Infojaht“ ning sai 3.koha.
 • Osalemine rahvusvahelises projektis „Planeedi erudiidid“. 11.a klassi võistkond saavutas 4.koha.
 • Osalemine linnaosa viktoriinil „Tean kõike“ (9.v klass) – 1.koht.
 • Vabariiklikel skautide võistlustel saavutasid meie kooli skaudui 1. koha.
 • Tallinna linna modelleerimisvõistlustel saavutasid meie kooli õpilased 2. koha.
 • „Suured teod Tallinna noortele ja Tallinna noortele suured teod“ konkursil osalemise eest said skaudid aukirja.
 • Meie kooli mudilaskoor  käis koolinoorte laulu- ja tantsupeol.
 • Kool võitiss ülelinnalisel kavlifikatsiooniauhinna konkursi “Parima integratsioonialase tegevusega kool”.
 • Kooli kvalifikatisooniauhindade võitjad on:“Parim klassijuhataja” – S.Butuzova ja I.Žuravljova; “Parim ringijuht” – M.Vint; “Parim metoodiline töö” – S.Logussova; “Kooli arengutegevuse eest” – J.Gekht.
 • Kooli külastas rahvastikuminister U.Palo.
 • Aasta kõige aktiivsema abituriendi tiitli sai Andrei Kovaljov.
 • Kooli presidendiks valiti Deniss Karamõškin.
 • Tallinna Aasta Õpetaja - R.Heidmets