Kultuurilis-hariduslik projekt “Kodumaa”

19.veebruaril 2016 kultuurilis-haridusliku projekti raames “Kodumaa” pühendasid aineõpetajad tunni algusest viis minutit teemadele, mis aitasid õpilastel paremini oma kodukohta  Eestimaad mõista. Teemade valik ja nende esitusviis oli väga mitmekesine. Õpilastele tuletati  mitmel erineval viisil meelde eesti rahvussümboleid. Kehalise kasvatuse õpetajad tutvustasid lastele oma tundides tuntud eesti sportlasi ja seejärel pakkusid koostada tähtedest nende nimesid. Õpilased said teada, et Tallinnas toimus 1980. aasta Moskva Olümpiamängude purjeregatt ning, et ühte laulu nendel mängudel esitas eesti laulja Tõnis Mägi.  Õpilased said teada: milliseid filme on filmitud Eestis ja Tallinnas, et kõige kõrgem mänd ja kuusk kasvab Eestis, miks on observatoorium Tartust Tõraveresse kolinud ja veel palju huvitavat. Kirjanduse tunnis prooviti Eestist isegi haikusid kirjutada. Tundides omandatu leidis kajastust klasside seinalehtedes, millega kaunistati A korpuse teise korruse seinad. Samal päeval toimunud vanemate klasside õpilaste kohtumine Lasnamäe linnaosa vanema Maria Juferevaga oli pühendatud Eesti Vabariigi 98. aastapäevale ning koosnes kahest osast:1)tutvumine külalisega: Maria Jufereva rääkis natuke endast 2) Lasnamäe linnaosa areng. Linnaosa vanem rääkis millised  eesmärgid on püstitatud 2016. aastaks ja milliseid muutusi võib tulevikus näha Lasnamäel ( supermarket, golfiväljak, trammiliin ) , vastas õpilaste küsimustele.    Täname Maria Juferevat kohtumise eest! Uued kohtumised - uued kogemused! Autorid: Julija Podgorneva, 11. kl õpilane, õpetaja - Irina Žuravljova      

 

 kodumaa4  kodumaa5  kodumaa6  kodumaa 1  kodumaa 2  kodumaa 3