Agnia Barto loomingu nädal

7. - 11.märtsini  toimus koolis 1.- 3. klasside õpilastele vene lasteluuletaja Agnia Barto loomingule pühendatud nädal. Agnia Barto luuletustel kasvas üles mitu inimpõlvkonda, sellepärast võib teda julgelt nimetada lemmikuks rahvaluuletajaks. Tema luuletuste fraasidest on saanud kõnekäänu väljendid, mida tunnevad kõik ja mis on kandunud täiskasvanute ellu. Lastele pakub Barto luuletuste lugemine suurt huvi ja lõbu. Just sellepärast algklasside õpilased õppisidki väga innukalt tema luuletusi ja esitasid nende põhjal lühikesi stseene. Iga õpilane illustreeris õppimiseks valitud  luuletust ning need illustratsioonid kaunistasid hiljem kooli koridori seina. Klassides korraldasid lapsed Agnia Barto raamatute näituse. 1.a klassi õpilased lugesid peast luuletust “Botaanika on haige”. Õpetaja Irina Iljina valmistatud presentatsioon Agnia Barto elust ja loomingust, mis oli mõeldud klassides vaatamiseks, võimaldas õpilastel laiendada oma teadmisi selle suurepärase luuletaja kohta. Tänu presentatsioonile said õpilased kuulda  luuletaja enda häält. Reedel viidi klassides läbi nädala jooksul kuuldu ja nähtu kohta  viktoriin, selgitati välja tublimad. Igast klassist esimesele, teisele ja kolmandale kohale tulnud õpilased saavad tänukirjad. Suur tänu kirjandusnädalast osavõtjatele! Eriti täname Irina Iljina(d)  huvitava ja sisuka ürituse korraldajat!          

 

20160304 091745  барто  барто2  барто 1  барто 3  барто 4  барто 5  барто 6