Perepäev

16. aprillil 2016 toimus  Tallinna  Läänemere Gümnaasiumis traditsiooniline perepäev. Päeva alguses esines avakõnega koolidirektor, sellele järgnesid iluvõimlejate ja kapuero võitlejate esinemised. Perepäeva kava järgi pidid osalejad  läbima 6 punkti. Esimeses punktis, mille korraldasid skaudid, toimusid “lõbusad stardid”. Lapsed koos vanematega õmblesid nööpe, koorisid kartuleid, õppisid siduma erinevaid sõlmi, otsisid pimedas ruumis esemeid. Kõiki tegevusi sooritati aja peale.  Järgmises punktis tegelesid osalejad jõuliselt spordiga ning võistluse järel  kustutasid janu  sidruni-, kurgi- ja teiste vitamiinijookidega. Selline uuendus meeldis kõigile väga!                                     Ühes punktis mängiti koos vanematega lauamänge, teises lauldi karaoket ja tantsiti. Punktis “intellekt” anti osalejatele võimalus lahendada peadmurdvaid ülesandeid.         “Käsitöö” punktis  valmistasid osalejad küünlaid, lillekimpe, õppisid origami tehnikat, punusid käevõrusid. Kõik tänavuse perepäeva võistlused ja tegevused olid huvitavad ning rõõmurikkad. Lastel oli hea ja rahulik tegutseda, sest neid toetasid nende armsad vanemad.   Lapsevanema osalemine taolistes üritustes on väga vajalik,  kuna soodustab perekonna ühteliitumist.   Koolijuhtkond tänas kõiki perepäeval osalejaid diplomite ja kommidega. Suur tänu perepäeva korraldajatele: skautidele, õpilasomavalitsusele, raamatukogu töötajale - Ževnjak, Irinale; õpetajatele - Demjantšuk, Jelenale ja Tšumak, Jelenale; perepäeva peakorraldajale - Logussova, Svatlanale!   

 

 

sema   sema6  sema 1  sema 3  sema 4  sema 5