Õpilasomavalitsused said kokku

29.aprillil 2016 korraldas Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ja Kuristiku Gümnaasiumi õpilasomavalitsus ühise laagri Kehtnas. Arutati koolielu probleeme ja otsiti üheskoos lahendamisvõimalusi. Selgus, et kahe kooli vahel on palju sarnaseid probleeme - õpetajad annavad palju kodutöid, klassid on liiga suured ja õpilastel puudub huvi  klassi- ja koolivälise töö vastu. Kuid ka head küljed ei jäänud esile toomata ja neid on tunduvalt rohkem. Vaieldamatult on mõlemal koolil hea materiaal-tehniline varustatus (uhke võimla ja staadion, raamatukogu, arvutiklassid jms), õpilastele pakutakse erinevaid võimalusi  osalemiseks huvitavatel üritustel, mis teevad koolielu rõõmsamaks ning loovad  koolis sõbraliku õhkkonna. Veetsime kõik koos lõbusalt aega ja rääkisime edasistest ühistest ettevõtmistest. Suur tänu huvijuhtidele korraldatud ürituse eest! Loodame sügisel uuesti laagris kohtuda! Autor: 9.v klassi õpilane, Andrei Bandurevski       DdtjY6uNFA  7tCj2OgsSIA  c1RW33nQf3s  DbQv8QFQLGs  FlK IGfgTyo  iw8FfMldwmY  mLop0gB0eEQ  Or7tR 9x0UQ   k7cnxlC64M