Õppisime inglise keelt

27. aprillil 2016 toimus koolis kolmandatele klassidele tunniväline üritus, mille eesmärk oli inglise keeles õppeaasta jooksul omandatud teadmiste mänguline kinnistamine ning inglise keelest huvitatuse tõstmine. Kuueliikmelised võistkonnad pidid külastama viis töötuba: koostama inglise tähestiku, moodustama üksikutest sõnadest laused, ühendama multifilmi tegelaskuju varju tema nimega, pantomiimi järgi sõnu ära arvama, leidma ristsõnast 10 ingliskeelset sõna. Lapsed olid tegevustest väga huvitatud. Laste hilisemast küsitlusest selgus, et kõige huvitavam ülesanne oli pantomiim, aga kõige raskemaks osutus lausete moodustamine. Kokkuvõttes tulid kõik võistkonnad oma ülesannetega toime ning näitasid head inglise keele oskust. Suur tänu lastele heade tulemuste eest! I koht - 3.d klass; II koht - 3.b klass; III koht - 3.v klass. Õnnitleme võitjaid! Täname õpetajaid - T. Grigorjeva, J. Klinduhhova, O. Kokina - korraldasite lastele toreda mängu!    

 

7mwPo5C1D8k  CWYd0M8Rck0  czsxqLCDpKI  iW 3vILtl0  MNzJI7HbW8o