Rahvusvaheline teadustööde konverents

12. aprillil  2016 aastal toimus  Linnamäe Vene Lütseumis  rahvusvaheline  konverents, kus esitati kõige paremad ja huvitavamad  õpilaste uurimistööd Tallinna koolidest ja Riia Purvciems Gümnaasiumist. Konverents algas  Linnamäe Lütseumi  direktori  S. Garanža  sütitava kõnega ning  tuletas meelde, et  konkurendid puuduvad, sellega püüdis hajutada pingelist õhkkonda.  Esinejate teemad olid  erinevatest valdkondadest: poliitika , ajalugu,  religioon,  teadus,  sotsiaal- ja kultuurielu. Linnamäe Lütseumi õpilased avasid konverentsi teemaga  “ Hambapasta mõju inimorganismile”. Huvitav oli praktiline osa. Õpilased panid inimese hamba (võetud hambaarsti käest) coca-colaga klaasi 19 päevaks. Pärast määratud aega oli hammas täiesti must. Jätkas  Riia kooli õpilane. Tema uurimistöö "Migratsioon ja rändeprotsessid Riias Purvciems Keskkoolis 2004-2015" võitis esikoha Riias. Oma töös võrdles ta rahvastiku rännet  Läti Vabariigis tema kooli õpilaste migratsiooniga  selle aja jooksul. See on tõeline teaduslik töö sotsiaalpoliitika valdkonnas. Suure töö tegi järgmine esineja.  Ta puudutas aktuaalset migratsiooni teemat, kuid oma perekonnas. Mustamäe  Reaalgümnaasiumi õpilane uuris oma  mitme põlvkonna vanust sugupuud. Raskused olid selles, nagu ta ise tunnistas, et paljud vanad dokumendid olid kirjutatud saksa keeles. Teine  Riia kooli õpilane viis läbi uuringu  budismi valdkonnas. Tema uuris lääne huvi põhjusi budismi vastu ja budistlike  perspektiive järgmise 50 aasta jooksul.  Õpilase esinemise ajal mängis vaikne, rahustav muusika, mis aitas sukelduda temaatilisse atmosfääri . Siis oli kord rääkida minul. (Logachev Vladimir, 11. klassi õpilane, Tallinna Läänemere Gümnaasium) Mulle usaldati au esindada rahvusvahelisel konverentsil meie kooli 2015 \ 16 õppeaasta parima teadustööga. Selles töös ma tõin välja süsinikdioksiidi kontsentratsiooni suurenemise põhjused õhus , millised on tema tõusu tagajärjed, samuti  suureneva kontsentratsiooni vastu võitlemise võimalused. Praktiliste analüüside  tulemused näitasid, et  Tallinna linna õhk vastab normidele ja ei ole ohtlik elule. Järgmine kõneleja, Haabersti Vene Gümnaasiumi õpilane, kes esines ratastoolist, on taas kinnitus, et kõik inimesed on võrdsed, olenemata mis tahes puuetest. Ta rääkis äriideedest, mida saavad ellu viia tavalised õpilased. Kaks  Linnamäe Lütseumi tüdrukut, minu arvates, viisid läbi tõelise teadusuuringu  keemia valdkonnas, uurides  vesinikperoksiidi  katalüütilise lagunemise reaktsiooni  kiirust. Riia kooli õpilane tegeles tänapäeva ühiskonna aktuaalse probleemiga - kehaline aktiivsus, st  hüpodünaamia  (füüsilise koormuse puudujäägi mõju), kui oled mitteaktiivne, siis teatud aja jooksul  lihased  nõrgenevad. Oma töös, uuris ta haiguse põhjusi ja näitas, kuidas seda probleemi lahendada. Huvitav ja tulemuslik uuring  oli “Konfliktid õpilaste ja õpetajate vahel”, mida uurisid kaks tüdrukut Pae Gümnaasiumist. Naljakaks osutus, et õpetajad ei pea ennast  konflikti algatajaks, samal ajal, õpilased usuvad, et  konfliktis on süüdi nii õpetajad kui õpilased. Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilased tegelesid sotsiaalse probleemiga, mis puudutab  lastekodu laste olukorda. Töö käigus korraldasid nad heategevusliku  ürituse, mille kogu kasum läks Eesti SOS küla lastele. SOS külades elavad väikestes peredes lapsed, kus on SOS ema, kes aitab neil kohaneda eluga. Sain teada ,et  Eestis on 4 SOS küla. Väga liigutav, kurb, kuid samal ajal  vajalik jututeema oli  fašismiteema, selle päritolu põhjused ning tekkimine Euroopas 20. sajandil. Seda teemat puudutas viimane kõneleja Riiast. Kirjanduse analüüsi põhjal tõi välja  kolm peamist põhjust fašismisünnist . Keegi publiku seast ei jäänud ükskõikseks, kui ta ütles , et me peame meeles pidama neid, kes ohverdasid end, et meil oleks hea elada heleda sinise taeva all.  Ta lõpetas oma kõne Aleksandr Suvorovi  lausega: "Sõda on läbi ainult siis, kui viimane sõdur on maetud." Haabersti Vene Gümnaasiumi õpilased rääkisid moodsast (kaasaegsest) reklaamist ning selle nippidest. Pae Gümnaasiumi esindaja uuris oma töös  kaubamärkide rolli ja  nende mõju tarbijate valikuvõimalustele. Järgmine oli Linnamäe Lütseumi poiste  ettekanne, selles tutvustati oma õpilasfirmat, mille  jõuga loodi tuulegeneraator, mis on võimeline tootma elektrit. Poiste leiutist võib nimetada võiduks, sest sellest leiutisest tegi Eesti  ETV -kanal  erisaate. Konverentsi lõpetab Linnamäe Lütseumi direktor. Konverentsi kokkuvõttes  Vene Lütseumi direktor märkis, et osalejate seas polnud konkurentsi vaid oli loominguline ja sõbralik õhkkond. Ta ütles, et  selliseid konverentse on vaja korraldada järgmisel aastal uuesti. Pärast seda said kõik osalejad teha ühispildi ja siis jätkati suhtlemist ning arutelu mitteametlikult (lõuna ajal kooli kohvikus). Pärast  konverentsi sain aru, kui mitmekülgne ja huvitav  võib olla konkreetse teema uurimine, mis  juhib sind teadusmaailma. Artikli autor: Vladimir Logachev, 11. klassi õpilane

 

P4270017