Viimane koolikell 2016

27. mail 2016 aastal helises Läänemere Gümnaasiumis viimane koolikell 34 abituriendile, seda juba 25. korda. Lõppes nende noorte inimeste koolitee, kes astusid üle koolimaja lävepaku 2004. aastal. Tundub nagu see oleks olnud alles eile... Ja juba olemegi lõpetajad. 26. mail olime veel õpilased, aga 27. maist juba lõpetajad. Selja taha jäävad 12 aastat koolitunde ja ekskursioone, vestlusi klassijuhatajaga ning ürituste ettevalmistamist. Nüüdseks on esitatud uurimistööd ning sooritatud 3 riigieksamit, jäänud on vaid oodata tulemusi . Ootused on kõrged, sest lõpuklass on meil see aasta eriline. Läänemere Gümnaasiumi autahvlile lisatakse 9 uut nime. Uhkusega nimetame need: Kuldmedalid: Arseni Bogoljubov ja Elena Forsby Hõbemedalid: Rozdestvenski Renat, Jakobson Aleksandr, Aliev Orhan, Nilina Kristina, Petrov Nikita, Artamonova Natalja ja Poltoratski Aleksei. Traditsiooniliselt avasid viimase koolikella aktuse esimese klassi õpilased, kes õpetaja Irina Iljina juhendamisel õnnitlesid abituriente nende endi poolt aastaid tagasi välja öeldud naljakate ütlustega. Kui poleks meie praeguseid esimese klassi õpilasi, siis ilmselt poleks üks meie lõpetanutest meenutanudki seda, et ühe kommi jagamisel jääb teisele kommipaber. Järgmisena õnnitles lõpetajaid 11. klass, kelle etteasteks oli „Modnõi prigovor”, mida juhtis 12. klassi klassijuhatajaks kehastunud A. Rjaski. Temapoolsete kommentaari saatel tulid kordamööda lavale laste kolmesed esinemisgrupid, kes peegeldasid ürituse „süüdlasi” - vägevaid poisse, kes toetasid kooli puhvetit, poissmehi ja lihtsalt tugevaid poisse, tüdrukuid-spioone ning oli ka parema ajupoolkera – humanitaarteaduste kui ka reaalainete esindajaid. Etteaste jätkus 12. klassi matemaatika näidistunniga, mida rikastas hästi valitud muusika. Õpilastele jagati kontrolltööd, mida vaadates pani üks tütarlastest oma käe südamele ansambli Splin laulu “Minu süda seiskus” saatel. Laulu „Ütle mulle, lapsuke, jah või ei” saatel üritas üks õpilastest oma pinginaabrilt maha kirjutada.  Esinemise lõpetas laul „Tähtis on jääda hingelt nooreks”, mille sõnad olid ümber tehtud õnnitlussõnadeks 12. klassi lõpetajatele. Õpilasomavalitsuse liikmed laulsid laulu nendest noortest, kes olid alati valmis organiseerima ja abistama stsenaariumite koostamisel, osalema erinevates kooli kui väljaspool kooli, linnaosa, linna kui ka üleriigilistest projektidest ning üritustest. Tänati õpilasi tehtud töö eest ning „Kooli aktivisti” auhinna pälvisid Elena Forsby, Ksenija Melnikova, Renat Rozdestvenski, Arseni Bogoljubov, Ruslan Mahmutov ja Svjatoslava Motsonova. Arseni Bogoljubovile, kes hääletati kogu kooli poolt parimatest parimaks, kingiti mälestuseks lennuk, mis loodetavasti aitab tal lennata oma unistusteni. Ja siis ilmusid lavale kogu päeva peasüüdlased. Ehitatud ajamasin andis neile võimaluse rännata olevikust minevikku ning meenutada koolielu eredamaid hetki, mil nad kehastusid valgeteks luikedeks või kirglikeks mustlasteks. Tulevikku aitas lastel rännata mälestustest ning soovidest õpetajatele kokku pandud film. Oma etteaste lõpetati tänusõnadega kõikidele õpetajatele, juhtkonnale ja teistele kooli töötajatele, eriline tänu avaldati klassijuhatajale Mets, Marinale. Aktuse võis pidada lõppenuks kui Renat Rozdestvenski õlal olev kaunis esimese klassi laps helistas viimast koolikella. Ees M.A. Mets, tema järel käest kinni hoides lõpetajad, tehti traditsiooniline ring ümber koolimaja ning mälestuseks 2016. aasta lõpetajatest istutati gümnaasiumi õuele tamm.   Teksti autor: I. Zuravljova

 

 

 

  звонок 1  звонок  звонок 3  звонок 4  звонок 5  звонок 6  звонок 7  звонок 8  звонок 9