"Märka ja Aita"

Tallinna Läänemere Gümnaasium on liitunud  "Märka ja Aita"
heategevusprogrammiga.
Tegemist on Heategevus organisatsiooniga, kes korraldab erinevaid
heategevusega seotud programme ja üritusi ning kogumiskampanijaid.
Tegevusvaldkond on seotud laste/ noorte aitamisega.