PISA 2012

Meie kool osales 2012. aasta aprillis Eesti koolides korraldatud
OECD õpilaste õpitulemuslikkuse võrdlusuuringus PISA 2012…Eesti õpilased on taaskord maailma eesotsas oma teadmiste
ja oskustega. PISA 2012 uuringu põhivaldkond oli matemaatika, väiksemas
mahus lahendasid õpilased ka funktsionaalse lugemise ja loodusteaduste
ülesanded. Eesti tulemused kõigis kolmes valdkonnas olid  üle OECD riikide
keskmise ja see on märkimisväärne meie õpilaste ja õpetajate saavutus.

Käesoleva kirja manus annab võrdleva arvulise ülevaate meie kooli, maakonna
ja Eesti õpilaste tulemustest matemaatika, funktsionaalse lugemise ja
loodusteaduste valdkonnas keskmiste soorituspunktide alusel ning
hinnangulisest õpilaste jaotusest saavutustasemeti. Oleme samuti lisanud
meie kooli õpilaste hoiakute ja arvamuste vastused, mis tulenevad
õpilasküsimustikust.

Tallinna Läänemere Gümnaasium

Tallinna Läänemere Gümnaasium graafikud graafik 3