Joonistusvõistlus „Meie Eesti head asjad“

Meie kooli 4V ja 4G klassi õpilased võtsid osa Eesti Vabariigi pesidendi Toomas Hendrik Ilvese poolt korraldatud joonistusvõistlusest „Meie Eesti head asjad“.
34 õpilast 4V ja 4G klassist said presidendilt nimelise tänukirja ilusa ja huvitava pildi saatmise eest. Tänukirjad antakse kätte Eesti Vabariigi 96. aastapäev aktusel 21.02.2014.

diplom AK

diplom JMA

diplom MV

diplom MVA