LAK-õppe päev Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

SA Innove Keelekümbluskeskus korraldab aprillis üleriigilise LAK-õppe kuu. Sel aastal võttis meie kool sellest osa ja korraldas 7. aprillil metoodilise LAK-õppe päeva.  

 Üritusele olid kutsutud Tallinna koolide õpetajad – meil oli külas 5 õpetajat, nende seas kauaaegne haridusametnik ja pedagoog Endla Päev. Metoodiline päev algas lahtiste tundide külastamisega ja jätkus ümarlaua aruteluga „Õpetajalt – õpetajale“. Suur aitäh lahtiste tundide läbiviijatele – Anna Sele, Merle Rebane, Merje Kallas, Indrek Läns, Olga Tšimbur, Natalja Ivaškiva, Anastassia Makarova! Ümarlauas analüüsiti nähtud tunde, arutleti ainete lõimingu vajaduse  ja üldiste pedagoogiliste probleemide üle. Nii külalised kui ka meie kooli õpetajad jäid üritusega väga rahule.

Teiste LAK-õppe kuu üritustega võib tutvuda         http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus/lak-oppe-kuu-syndmused