24.aprillil toimus Läänemere Gümnaasiumis Lahtiste uste päev

24.aprillil toimus Läänemere Gümnaasiumis Lahtiste uste päev, mis oli mõeldud 1.-4.kl õpilaste lapsevanematele ja meie kooli õpetajatele. Sel päeval külastas tunde ca 60 külalist.

Lapsevanemad ja õpetajad külastasid eesti keele, vene keele, inglise keele, matemaatika, rütmika, informaatika ja õpiabirühma (logopeed) tunde. Tundides loeti, kirjutati, lauldi, arutleti, õpiti tõsiselt ja tehti nalja. Külalised andsid huvitava ja kasuliku tagasiside. Täname õpetajaid ja õpilasi, täname külalisi ilusate sõnade ja hea meeleolu eest, mida oleme üksteisele kinkinud!

Tagasiside külalistest lahtiste uste päeval