Täname!

Lugupeetud kolleegid!
Koolijuhtkond ja SA Innove tänavad Teid igapäevase töö eest ja lahtiste tundide läbiviimise eest LAK-õppe päeval!

HEA TEGIJA!

JUST TÄNU SINULE SAAVAD MÕTTED TEOKS.

PÄIKEST IGASSE PÄEVA!

TÄNUKIRI

LAK-ÕPPE KUU 2014

SA Innove keelekümbluskeskus tänab Teid, hea keelekümbleja,

LAK-õpet, koostööd ja teises keeles õppimist tähtsustavate

üleriigiliste päevade korraldamise eest!

Eriline tänu neile, kes LAK õppe kuu raames tutvustasid partneritele ja avalikkusele

lõimitud aine- ja keeleõppe lahendusi oma tundides ning piirkondlikel seminaridel

ja aitasid sel viisil kaasa heade pedagoogiliste tavade levikule.

Natalja Mjalitsina

SA Innove keelekümbluskeskus

Juhataja

Maire Kebbinau

SA Innove keelekümbluskeskus

Peaspetsialist

Maire Kebbinau

Keelekümbluskeskus

Peaspetsialist

Sihtasutus Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

Tel: 7350 648

Keelekümbluskeskus:

http://kke.innove.ee/ [1]http://www.innove.ee [2]