„Keelekümblusasutus 2014“ konkurss

Sellel aastal meie kool osaleb Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2014“ konkurssil. 16. septembril käis meie koolis visiidil Keelekümblusprogrammi juhtkomitee. Nad külastasid lahtiseid tunde (suur aitäh õpetajatele Anna Sele, Marge Visnapuu, Merle Rebane, Ljudmilla Minajeva, Indrek Läns, Tatjana Baum-Valgma), vestlesid administratsiooniga ning andsid tagasiside õpetajatele. Meie kooliga jäädi väga rahule. Rõhutati, et koolis täidetakse keelekümblusprogrammi nõudeid; märgiti, et on väga tugev ja professionaalne õpetajaskond; toetav juhtkond.
Loodame, et Keelekümbluskonverentsilt, mis toimub 23.-24. oktoobril, me tuleme kvaliteediauhinnaga.