Raamatukogu üritused. November-detsember

4.11.2014. viidi läbi raamatukogutund 4. G klassi õpilastega teemal: „Teatmekirjandus algklasside õpilastele“. Osa võttis 17 inimest. Õpilased said esimesed oskused tööks sõnastike, käsiraamatute, entsüklopeediatega.

 Picture 4g1

4.11.2014. viidi läbi raamatukogutund 4. A klassi õpilastega teemal: „Teatmekirjandus algklasside õpilastele“. Õpilased tutvusid ja õppisid töötama sõnastike, käsiraamatute, entsüklopeediatega. Osa võttis 26 inimest.

 4a1

 

4.11.2014. viidi läbi raamatukogutund 6. B klassi õpilastega teemal: „Teatmekirjandus. Sõnastikud“. Osa võttis 19 inimest. Õpilased kinnistasid oma teadmisi teatmekirjanduse kohta. Tutvusid ja õppisid töötama põhikoolile mõeldud sõnastike, käsiraamatute ja entsüklopeediatega.

 Picture 6v1

06.11.2014. a viidi läbi raamatukogutund-ekskursioon 2.G klassi õpilastega teemal: „Tutvumine raamatukoguga. Raamatutega ümberkäimise reeglid“. Õpilased tutvusid käitumisreeglitega raamatukogus, said teada, kuidas valida raamatuid, kuidas hoida raamatuid ja õpikuid. Osa võttis 20 inimest.

 Picture2g1

 

19.11.2014. a viidi läbi kirjandusmäng 1. G klassi õpilastega „Arva ära muinasjututegelane!“ Lapsed vastasid aktiivselt raamatukoguhoidja küsimustele, arvasid ära mõistatusi tuntud rahvamuinasjuttude tegelastest. Osa võttis 19 inimest.

 Picture 1g2

20.11.2014. a viidi läbiraamatukogutund 6. A klassi õpilastega teemal: „Teatmekirjandus. Sõnastikud“. Õpilased tutvusid entsüklopeediate, sõnastike, käsiraamatutega ning õppisid nende abil vajalikku informatsiooni kätte saama ja sellega tööma. Lapsed kinnistasid varem omandatud teadmisi. Osa võttis 24 inimest.

 Picture 6a1

21.11.14. a viidi läbi raamatukogutund 4. B klassi õpilastega teemal: „Teatmekirjandus algklasside õpilastele“. Osa võttis 27 inimest. Õpilased tutvusid ja õppisid töötama teatmekirjandusega.

 Picture 4b1

24.11.14. a 5. G klassi õpilastega viidi läbi „Raamatu nädala“ piires vestlus M.J. Lermontovi elust, mis oli pühendatud kirjaniku 200. aastapäevale.

 Picture 5g1

01.12.2014. a viidi läbi kirjandusmäng 1. A klassi õpilastega „Arva ära muinasjututegelane!“ Õpilased arvasid ära nii vene kui teiste rahvasti muinasjututegelaste nimesid, muinasjuttude pealkirju.