Aktiivilaager

28.veebruaril 2017 toimus ühepäevane kooli aktiivi laager Kallaste talus. Üritusest võtsid osa 10.kl õpilased, ÕOV liikmed, direktor ja õppealajuhatajad, mõned õpetajad ja 8., 9., 11. kl õpilased. Arutleti kooli olevate probleemide, ürituste, ettepanekute ja kooli arenguga seotud küsimuste üle. Loomulikult ei puudunud ka meelelahutuslik osa.Tõsiste probleemide arutelu käigus pakkusid õpilased ka omapoolseid lahendusi. Kõne all olid teemad: ebamugav juurdesõidutee kooli, hügieeni küsimused, vanemate klasside õpilaste suur ülekoormus, kooli korrapidamise tõhustamise võimalused, õpilaste käitumine vahetunnis. Peale rühmatööde korraldati huvitavaid tutvumis- ja rollimänge ning anti ka vaba aega ümbrusega tutvumiseks. Õhtul oli võimalus saunas käia, tantsida, mängida lauamänge. Pärast öörahu said mõned soovijad kitarri saatel laulda. Hommikul valmisid rühmatöödena üritust tutvustavad plakatid. Õpilased jäid laagriga väga rahule, sest kõik olid aktiivsed, lahked ja sõbralikud. Igavusel ei olnud kohta!

Suur tänu ürituse korraldajatele: kooli juhtkonnale, õpetajatele, S.Logussovale!

Autor: Darja Ivahnenko, 10.kl õpilane  

 

актив  актив3  актив 1  актив 2  актив 4  актив 5