Projekt “Prügi on tõsine asi!”

 

Oma toetust prügi sorteerimise ja jäätmete ümbertöötlemise vastu väljendasid Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilased 2016 aasta detsembris  näitusega, kus eksponeeriti  taaskasutusmaterjalidest valmistatud esemeid.

30. jaanuaril külastas esimese klassi õpilasi Prügihunt. Sellel huvitaval kohtumisel said lapsed teadmisi prügi sorteerimisest, looduse  ja õhu saastamise ohtlikest tagajärgedest.

25. ja 27. jaanuaril käisid seitsmendate klasside õpilased keemia ja geograafia õpetajatega Pärnamäe Jäätmejaamas. Lastele tutvustati jäätmete töötlemisega kaasnevaid  probleeme ja nende lahendamise võimalusi tänapäeva tehnoloogiat kasutades.

14.märtsil käisid kaheksandate klasside õpilased ekskursioonil Iru  Soojuselektrijaamas. Lapsed said teada, et jäätmeid saab kasutada energia tootmiseks. Tutvuti kasutusel oleva soojuse ja energia tehnoloogilise tootmisahelaga. Lapsed kuulasid loengut soojuselektrijaama tööst. Esitati palju küsimusi, mis näitas õpilaste tõsist huvi energeetika vallas töötamiseks.

13.aprillil toimus koolis linnaosa üritus “Prügi on tõsine asi!”. Selles osalesid ka Linnamäe Vene Lütseumi, Mahtra Põhikooli ja Pae Gümnaasiumi kaheksandate klasside õpilased. Moodustati kaheksa võistkonda. Kogu ürituse vältel täitsid võistkonnad erinevaid ülesandeid: vastasid probleemsetele küsimustele, näitasid prügi sorteerimise oskust, pakkusid välja prügi koguste vähendamise võimalusi, meisterdasid tühjadest pudelitest ja teistest olmejäätmetest huvitavaid esemeid.

Ürituse eesmärk ei olnud võitja väljaselgitamine, vaid soov näidata, kuivõrd hävituslik on meie koduplaneedile inimese hoolimatu suhtumine prügi sorteerimisse. Ürituse korraldajad juhindusid mõttest: “ Meie peame saavutama prügi üle võidu enne,kui võidab tema!”  

musor  мусор 2  мусор 3  мусор 4  мусор 5  мусор 6  мусор 7