Lõpukell 2017

 20.aprillil helises Tallinna Läänemere Gümnaasiumis 27- ndat korda 12.klassi lõpukell ja toimus  aktus. Tänavune lõpukella pidu oli korraldatud “metsiku lääne” stiilis. Indiaanlaste teema ei olnud valitud juhuslikult. Kolm aastat tagasi toimus 10. klassi rebasteks ristimine samas stiilis.

Aktuse juhatajaks oli indiaani hõimu pealik Vladimir Logatšov, kes sai oma rolliga suurepäraselt hakkama.

Kõigepealt õnnitlesid koolilõpetajaid 1.klassi õpilased lõbusate luuletuste ja ühiselt lauldud eestikeelse lauluga.

11.klassi õpilaste õnnitlus oli lakooniline, täpsete tabavate laulusõnadega pöörduti iga lõpetaja poole eraldi, tuues esile kõik tema saavutused ja teened.

12.klassi õpilased alustasid esinemist fotomeenutustega. Meenutati kolme aasta taguseid mitmekülgseid ettevõtmisi: rebastepidu, karnevali, klassiõhtuid, ekskursiooni Sankt-Peterburgi, Berliini, teisi huvitavaid üritusi ja episoode oma koolielust.

Lõpetuseks kõlasid tänusõnad õpetajatele. Eriti hellade sõnadega tänasid lõpetajad oma klassijuhatajat Svetlana Ovtšarovat. Lõpukell helises! Lõpetajad tegid ümber koolimaja traditsioonilise auringi ning istutasid kooliõuele mälestuseks puu.

Nüüd on gümnasistidel algamas vastutusrikas riigieksamite periood. Soovime edukat eksamite sooritamist! Täitugu kõik tuleviku ootused ja soovid!           

 

выпуск  выпуск 1  выпуск 2  выпуск 3  выпуск 4  выпуск 5  выпуск 6  выпуск 7  выпуск 8