KIK-i projekt "Veetarga Retk puhta vee tekkekohas"

Nagu eelmiselgi aastal toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus meie kooli projektitegevust. Ka sel aastal said õpilased osaleda mitmeski huvitavas programmis.

30. oktoobril 2017 käisid 4.v ja 4.g klassi õpilased SA KIK ja Tallinna Haridusameti ühisprojekti raames Puhta Vee Teemapargis. Lapsed osalesid aktiivõppeprogrammis „Veetarga Retk puhta vee tekkekohas“, kus õpiti vahetu kogemuse kaudu looduses.

Programmi käigus tutvusid lapsed Pandivere kõrgustiku ja Pandivere – Adavere – Põltsamaa nitraaditundlikku alaga.

Varangu kriidijärve ääres nägid lapsed kuidas kunagi valmistati kriiti ning jälgiti looduse peegeldust järvel.

Puhta Vee Teemapargis said lapsed püstkojas lõkke ääres keha kinnitada, tutvuti vee filtreerimise protsessiga, tehti suure tuulekellaga muusikat.

 

20171030 101208  20171030 110604  FB IMG 1509972790268  FB IMG 1509972849567  FB IMG 1509972867214