Õpilasomavalitsuse Presidendi valimised.

Läänemere  gümnaasiumis  juba  13. korda  valiti  õpilasomavalitsuse  Presidenti. 3.novembril  2017  toimus  õpetajate  ja  5.-12.klasside  õpilaste  kohtumine Presidendi  kandidaatidega ja koolipere sai  tutvuda  nende  programmidega. Sellel aastal  oli  7 kandidaati:

Аnton  Moskaljov   9.A

Klim  Bergman        9.V

Valeria  Anisovitš   10.klass

Arina  Furštatova   10.klass

Sander  Sas             10.klass

Tatjana  Oleševitš  11.klass

Dmitri   Grudin       11.klass.

Kohtumisel  Tatjana  Oleševitš  rääkis  soovist  parandada  meie  kooli  mainet   huvitavate  kultuuri-ja spordiüritustega. Dmitri  Grudin  lubas  muuta  paremaks  kooli  toitlustamist , luua  koolis  huviringe  gümnaasiumi  õpilastele, haarata  õpilasi proektide  koostamisse ja nende  realiseerimisse selleks, et muuta  koolielu  paremaks. Enne  valimisi  kandidaadid  agiteerisid kooliõpilasi hääletama nende poolt  -  jagasid  komme, riputasid  kooliseintele  oma plakateid,  demonstreerisid  agitatsioonifilme kooli TVs.

Valimised  toimusid  7.novembril  aulas, kus  õpetajad  ja õpilased   hääletasid kandidaatide  eest. Kõige  aktiivsemad  olid  7.G, 5.A  ja  9.B  klassi  õpilased. 9.novembril  toimus  pidulik  inauguratsioon. Uueks  õpilasomavalitsuse  Presidendiks  sai  149 häälega   11.klassi  õpilane  Dmitri  Grudin. Ta  tõotas:  õigustada  valijate  usaldust  ja täita kõik  antud  lubadused. Suhtuda  oma töösse  tõsiselt. Mitte  püüda  vaid  tegutseda. Tugevdada   gümnaasiumi  autoriteeti  õpilaste  ja  vanemate  silmis. Tegutseda  ainult  õpilaste ja Läänemere  gümnaasiumi  huvides.

Gümnaasiumi  direktor  Deniss  Presnitsov õnnitles  uut  Presidenti ja ütles, et Dmitri  peab  saama õpilastele  eeskujuks  ja  andis  üle  Presidendi  tunnistuse. Endine  Presidend Andrei  Bandurevski   õnnitles, soovis  viia ellu  kõik  antud  lubadused .

 Valimised  on läbi. President  on  valitud.

Täname  kõike  kandidaate, õpetajaid  ja õpilasi  aktiivse  osavõtu  eest  valimiskampaaniast.

Täname Svetlana  Logussova ja  12.klassi õpilasi  ürituse  ettevalmistamise  ja läbiviimise  eest.

Darja  Ivahnenko 11.klassi  õpilane.

президент