TÖÖVARJUPÄEV

 

16.novembril  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  9.,11.,12. klassi  õpilased  võtsid  osa  traditsioonilisest  töövarjupäevast.

9.klassi  õpilased  külastasid Tallinna   kutsehariduse  õppeasutusi, kus tutvusid hariduse  süsteemiga ja  erinevate   erialade töötajate  ettevalmistamisega.  Gümnaasiumi  õpilased  said  teada  kuidas   on  organiseeritud  töö   erinevates  tegevussfäärides. Üheks  päevaks   kooliõpilased „muutusid“   inimeste „varjudeks“ , kelle  elukutse  vastu  nad tunnevad  huvi.  Meie  õpilased  olid  Tallinna  Lennujaamas, Telemajas, Raadiomajas , tutvusid  Vene  Teatri  näitlejate  tööga  ja  teatri  ruumidega,  politseinikute, juristide, arstide, sotsiaaltöötajate,  veterinaararstide, farmatseutide, kosmeetikute, ehitusinseneride, programmerijate, administraatorite, automehhanikute, disainerite, raamatukoguhoidjate, võõrkeleõpetajate   tööga.  Hiljuti  valitud  õpilasomavalitsuse  president  oli  meie  gümnaasiumi  direktori  Deniss  Presnitsovi  „vari“.

Saadud  tagasisidest  oli selge, et  töövarjupäev  avas  paljudele  õpilastele   uusi  horisonte, kinkis  huvitavaid  tutvusi  ja  isegi  näitas, mis  suunas  tuleb  edasi  liikuda. Üks  õpilane  unistas  saada  hambaarsti “ varjuks“ ja päeva  lõpus  ta  sai  aru, et  see töö  tulevikus on  talle  võimalik.  Teine 11.klassi  õpilane , kes juba  teeb  esimesi  samme  ajakirjanduses, olles  sel  päeval  ajkirjaniku “vari“, tõestas  endale  tulevase  valiku   õigsust.

Õpilased  märkisid, et  kõige  põnevamad  ja  huvitavamad  olid  ergsed emotsioonid  vähetuntud   täiskasvanute  elust.   

Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  juhtkond  tänab  kõike, kes  aitasid  seda  üritust    organiseerida.  

Artikli  autorid:  proektijht  J.Smoljakova

                             I.Žuravljova

IMG 5896   2017 11 19 02.33.19 1 1  BFAbXIoydwQ 1  IMG 5637  IMG 5642  sotsiaaltoo  varjud 2