Jõulukontserdid

22.detsembril 2017 meie gümnaasiumis toimusid traditsioonilised

jõulukontserdid. Pidulikus ürituses võtsid osa 4.-12. klasside õpilased.

Iga kollektiiv valmistas ette oma esinemise / laul, tants,näidendi lavastus/.

Pidulik üritus õpetaja V.Veressenko juhtimisel ja 11. klassi õpilaste

osalemisel, oli erk ja huvitav.

Täname klassijuhatajaid, kõiki õpilasi, 11.klassi näitlejaid, muusikaõpetajaid

ja V.Veressenko eduka koostöö eest.

Galerii

рожд встречи