Ohutusnädal.

Ajavahemikul  5.-9. veebruarini  2018  meie  koolis  toimus  ohutusnädal, mille eesmärgiks  oli  kontrollida  õpilaste  ohutusreeglite  teadmisi  ja  nende kasutamist  nii  koolis  kui  ka väljaspoolt  kooli.                                                                                              

29. jaanuaril  ÕOV  esindajad  viisid  läbi  vestlusi   liiklusohutusest  3.-5. klassides ,  kus  jutustasid  ja  seletasid  õpilastele  kuidas  on  vaja  käituda  koolis  ja tänavatel.

Järgmisel  päeval, 30. jaanuaril, gümnaasiumi   õpilased  kontrollisid  helkutite olemasolu  meie  kooli  poistel  ja  tüdrukutel.  Selgus,   et  praktiliselt  kõikidel  õpilastel  olid  helkurid  olemas. Tublimad  olid  1.a,1.b,1.v,1.g,1.d,3.b,3.e,6.b  klassi  õpilased. Sel  päeval  toimus  ka  4. klasside  õpilastele  liikluseeskirjade  teadmiste    viktoriin.

31. jaanuaril   koolis  viidi  läbi   mänguvahetunnid  algklasside  õpilastele.

1. veebruaril  vahetundide  ajal  pidasid  korda  liillusreguleerijad. Kell  13.00  toimus  aktsioon   “Ohutuslint”. 5.-7. klassi  õpilased  joonistasid  plakatid. 2. veebruaril  koolis  näidati  filme  ja  multifilme.

Ohutusnädala  plaan  oli  koostatud  ÕOV  esindajate  poolt, kes  arvavad, et selliseid  üritusi  tuleb koolis  viia  läbi  regulaarselt.

Alina  Smirnova  ja  Karmen  Babitš, 10.klassi  õpilased

Galerii

NDlnj IhXT0   6n7rifXb0YU