Eesti Vabariigi 100. sünnipäev.

Ajavahemikul  19.-23. veebruarini  2018  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  toimusid  üritused,  pühendatud  Eesti  Vabariigi  100. sünnipäevale. Kooliruumide  pidulik  kaunistamine,  huvitavad  konkursid  ja  festivalid, igapäevased  temaatilised  leheküljed  kooli   TV-s, fotokonkurss,  viktoriin     „EV 100“- see on väike  osa  õpilaste  ja  õpetajate  suurest  üksmeelsest  koostööst  Vabariigi  juubeli  tähistamisel.

19.veebruari  tundide  teemad  oli  „Eesti  minu  kodu“  ja  „Eesti  minu  silmadega“. Sel  päeval  toimus  eesti  lastekirjanikke  festival  1.-3. keelekümlusklasside  õpilastele. Lapsed  suure  huviga  tutvusid  eesti  lastekirjanikutega  ja  osalesid  viktoriinides.

Õpilasomavalitsuse  liikmed  jagasid  õpilastele  ja  õpetajatele  gümnaasiumi   direktori  Deniss  Presnitsovi   kingitusi – märke „ EV 100 “ embleemiga.

20.veebruari  tundide  teeme  oli „Rahvakalender  ja rahvusköök“.Õpilased  tutvusid  eesti  rahvustoitude  retseptidega. Algkooli  õpilased   tõid  kooli  kodus  koos  vanematega  valmistatud  toite.

Samal  päeval  toimus  meie  koolis  traditsiooniline   rajooni  üritus  9.klasside  õpilastele - viktoriin  „Minu  Eesti“, millest  võtsid  osa  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi , Tallinna  Pae  Gümnaasiumi,  Mahtra  Põhikooli,  Lasnamäe  Vene  Gümnaasiumi  ja  Linnamäe  Vene  Lütsiumi  õpilased.

Nädala  kolmanda  päeva  teema  oli  „ 100“. Kehalise  kasvatuse  õpetajad  viisid  läbi  originaalse  spordi  flashmob  „100“, kus  õpilased  said  sõudmistrenažoridel  üheskoos  koguda  100  km.

Matemaatika,füüsika,informaatika  õpetajad  viisid  läbi  suulise  rehkenduse  võistluse. Vene  keele  tundides  õpilased  esitasid  Eestima huvitavate  objektide  fotod  ja  tutvustasid  neid  oma  klassikaaslastele.

22.veebruar  oli  pühendatud   rahvatantsu  ja laulupeo  traditsioonile. Õpilastel  oli  võimalus  õppida  uusi  eesti  rahvustantse  ja laule. Gümnaasiumi  õpilastele   oli   organiseeritud  originaalne  rahvatantsu  meister – klass.  Algklasside  õpilased  said  tantsida  igal  vahetunnil.

23.veebruaril  meie  gümnaasiumis  toimusid  pidulikud  rivistused, kus  õpilased  lugesid   luuletusi   kodumaast ,  kooli   õpilaskoor  esitas  laule  Eestist,  autasustati  erinevate  konrursite  võitjaid.

 Eriti  pidulikult  toimus  riigilipu  heiskamine  kell  9.30  enne  rivistusi, millest  võtsid  osa  kooli  administratsiooni  esindajad,  õpetajad  ja  1.-4. klasside   õpilased.

Meie  tänusõnad   kooli  administratsioonile,  kõikidele  õpetajatele, õpilastele  ja  lastevanematele  Eesti  Vabariigi  100. sünnipäeva  piduliku  nädala  organiseerimise  ja  läbiviimise   eest!

Laura  Pulman,  10. klassi  õpilane

Irina  Žuravljova, vene  keele  ja  kirjanduse  õpetaja. 

e2vZvilhzhs

Galerii 1

Galerii 2

Galerii 3

Galerii 4

Galerii 5