Laupäevak Läänemere gümnaasiumis

Sellel  aastal  meie  linnas  16.aprillist – 13.maini  toimus  heakorrakuu  deviisi  all  „ Las  särab  linn! “. Läänemere  gümnaasium  linna  aktsiooni  raames  korraldas  5.mail laupäevaku. Koristustalgus  võttis  osa  120  inimest,  kelle  seas  olid  õpilased, lastevanemad  ja  skaudid.

Töötati  Nehatu  pargis, kus  istutati  õunapuid, nulgipuid, värviti  puude  tugikeppe. Kooli   territooriumil  olid  kärbitud  põõsad, koristatud  praht, istutatud  elupuud  ja  lilled, külvatatud  muru  ja  tasandatud  maatükid.

Peale  töö  lõpetamist, osavõtjatele  pakuti  kringlit  teega  ja  maijustusi.

Eriti  tahaks  märkida  8.g klassi  õpilast  Johannest-Emanuel  Allast, kes  kodus  kasvatas  õunapuuistikut  ja  istutas  selle  kooli  territooriumil. Sellest  oli  tehtud  ka  pilt  ja  saadetud  konkursile (http//err.ee/omapuu).

Täname  kõike  õpetajaid, õpilasi, õpilasomavalitsust, lastevanemaid  ja  õpilasi,  kes  avaldasid  initsiatiivi  selleks, et  meie  kooli  territoorim  muutuks  ilusamaks.

Täname  laupäevaku  organisaatoreid – A.Nikolajeva  ja  S. Logussova.

 toloka