Gümnasistideks saamine.

30.oktoobril  2018 toimus  meie  koolis  traditsiooniline  üritus, kus  10. klasside  õpilasi  pühendati  gümnasistideks. Ürituse  eesmärgiks  oli  ühendad  ja  kokku  liita   uusi  gümnaasiumi  õpilasi  kollektiivideks.

Üritus  algas  hommikul  kell 7.20. Kandidaate  gümnasistidesse võtsisd  vastu  kaks  „agenti“( organisaatoriteks  olid  11. klassi  õpilased).  Mööda  pimedat  koridori viidi  õpilasi  riidehoiuruumi, kus  nad pidid  ümber  riietuma, edasi  neid  saadti  aula, kus  õpilasi  jägati  rühmadeks, grimmeeriti ja pandi  noorte  inglite rõivastust  selga. Siis  ilmusid  elutargad  ja  kogenud  inglid, kes teatasid, et kooli  tungisid  kolm  kuritegijat  ja, et  ainult  noored  inglid  võivad  neid  peatada. Päeva  jooksul  iga  vahetund ajal  noored  inglid  pidid  läbima  katseid  ja  selle  eest  nad  said  vihjeid, mis  suunas  tuleb  jätkata  kuritegijate  otsinguid. Kui  kõik  katsed  olid  läbitud  ja  kuritegijad  kätte  saadud, kõik  kogunesid  saali, kus  10.A  ja  10.B  klassi  õpilased  tutvustasid  oma  klasse. Hiljem  õpilased  andsid  piduliku  vandetõotuse, kus  lubsid  olla  aktiivsed, vastutustundlikud  ja  punktuaalsed.  

11. klassi  klassijuhataja  Ljudmilla  Šijan  soovis  gümnasistidele  edu  ja andis  kümnendate  klasside  klassijuhatajatele  üle  kingitusi- vitsa  ja  prääniku, mis  sümboliseerivad  karistust  ja  kiitust.  Ürituse  õhtune  osa  oli  põnev  ja  huvitav.

Alina  Smirnova, Karina  Babitš  11.klassi  õpilased        

xKr76V2VXwE