Külalised Lätist

Jõulude  eel  meie  kooli  külastasid  Riia  Regali  kooli ( Rigas  Rinužu vidusskola) õpilased  ja  õpetajad. Projekti  eesmärk  oli  luua  sõprus- ja partnersidemed  koolide  vahel. Õpilastel  tekkis  suurepärane  võimalus  laiendada  oma  suhtluspiire.

Õpilasomavalitsuse  esindajad  tutvustasid  külalistele  meie  kooli, korraldasid  Tallinna  vanalinnas  ekskursiooni  ja  Lennusadamas  muuseumitundi.

Teisel  päeval  külalised , 5.-12. klassi  õpilased, külastasid  tunde. Läti  õpilased  märkasid  palju  erinevusi  Eesti  ja  Läti  koolide  vahel, näiteks  paigaldatud  kooli  koridorides  pingid  ja  pehmed  puhvid  õpilaste  puhkamiseks, range  mobiiltelefonide  säilitamiskord  tundide  ajal, jõulukell. Eraldi  märgiti võimalus  õppida  koolis  itaalia  keelt. Peale  tunde   toimus  võrkpallivõistlus  meie  õpilaste  ja  külaliste  vahel.

Hiljem  toimus  külaliste  kontsert, kus  esines  Prima  laulukoor. Koor  esitas  rahvalaule  ja  populaarseid  kaasaaegseid laule. Kõikidel  saalis  viibijatel  oli  hea  tuju  ja  saalis  valitses  pidulik  atmosfäär.

Õppeasutuste  direktorid  planeerivad  jätkata  ja  arendada  sõprussidemed  koolide  vahel.

Alina  Smirnova

11.klassi  õpilane

NcT2G9rxgT8