Liiklusohutusenädal 2019.

 27- 31. jaanuarini 2019 Läänemere  gümnaasiumis toimus liiklusohutusenädal.

  Erinevate  temaatiliste  ürituste eesmärgiks  oli sise-ja välisähvarduste  kaitse ,

  õpilastele  meelde tuletamine helkurite  kandmise tähtsusest ja käitumisreeglitest,

  mis  võivad  päästa inimese  elu.

  Esimeseks  nädalapäevaks oli  valmistatud kaks helkuripuud. Esimine  puu, mis oli

  valmistatud nätuseks, oli  kaunistatud huvitavate,isetehtud, originaalsete helkutitega

  Teine  helkuripuu oli koolifuaees, mille  peal rippusid helkurid, mõeldud nendele

  õpilastele,kellel neid ei ole. Sellele  puule võsid täiskasvanud ja õpilased riputada

  oma  üleliigseid  helkureid.

  Teisipäeval  toimus 4.klasside  õpilastele liikluseeskirjade viktoriin.Õpilaste  võiskonnad edukalt vastasid küsimustele ja lahendasid  ülesandeid. Kolmapäeval toimus sama viktoriin 5.klasside õpilastele. Nädala  lõpus oli õpilaste helkurite kontroll. Seda aktsiooni viisid läbi noorsoopolitsei instruktor  ja ÕOV liikmed.

Jekaterina  Ingovatova,noorsoopolitsei instruktor kohtus  6.klasside õpilastega ja viis läbi vestluse  liikluseeskirjadest ja käitumisreeglitest, mis kaitsevad inimesi

erinevatest välisähvardustest.

Suur  tänu kõikidele, kes  kinkisid oma helkurid ja  esitasid tööd näitusele.

 

Täname  ÕOV liikmeid  ja S.Logussovat  nädala organiseerimise  eest.

 

Veronika  Šeršneva

11.klassi õpilane

Galerii

VcSXpfIfTas