Juhtaktiivide festival Sankt- Peterburis

22. – 26. märtsini 2019  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  õpilasomavalitsuse  nõukogu  külastas  Sankt-Peterburi  Moskva  rajooni  20. juhtaktiivide  festivali.

Meie  eesmärgiks  oli tutvuda  õpilaste aktiivse  eluhoiakuga, rajooni  aktiivi  tööga, leida  klassiväliste  ürituste  uusi  töövorme  ja  uusi  sõpru.

Festivalis  võttis  osa  210  noort  aktivisti  -Eestist,Lätist,Saksamaalt,Rjazanist,Petroskoist, ja Kadalakšast.

Unustamatu  ja erg  oli  urituse  avamine.Oma  võistkonna  esitamiseks  oli  vaja  valmistada  video-visiitkaart  ja valmistada  3 loomingulist  esinemist. Kui  me  sattusime  loomingulisse  atmosfääri, me  tuntsise  rahulduse  oma  esinemisest.

Iga  päev  osalesime  erinevates  töötubade  tööst, meelelahutusliketest  üritustest,mängudest  ja  tantsudest. Ei  olnud  aega igatseda  ja  mängida  telefonis.

Kõik  delegatsioonid  olid  jägatud  8  rühmaks. Igal  rühmal  oli oma ruum,kus  toimusid  rühma  üritused  ja  valmistused  rühma  esinemiseks.

Kõige  rohkem imestas  meid peremeeste  avatus ,sõbralikkus, ja südamlikkus. Nad  panid  meie  südamed  põlema  ja  jätsid  unustamatu jälje  meie  elus.Väga  tahaks  tuua  seda  atmosfääri  meie  kooliperre.Sõbralik  suhtumine  teinetesse, aktiivne  tegevus – see  teeb  meie koolielu  paremaks.

Täname  meie  kooli  direktorit , kes  toetas  meid  ja  andis  võimaluse  osaleda  selles  festivalis.

Maria  Ljubtšik 10. klassi  õpilane

TNJ546QMG8U