Koostöö Tallinna Kihnu Lasteaiaga

 
12. aprillil toimus järjekordne koostööüritus sõpruslasteaiaga. Külas käisid Värvikildude ja Saarelaidude rühmad. Koolieelikuid võtsid vastu 1. v, 1. g ja 3. v klassi õpetajad ja õpilased. Esitasime külalistele näidendeid, tutvustasime meie koolimaja ning saime ühiselt meisterdada. 
18.aprillil käisime külas lasteaial. Ühiselt mängisime lõbusaid ringmänge, külastasime rühmi ja vaatasime vahvat etendust "Karlsson katuselt". Lapsed leidsid endale uusi tuttavaid. Üksteisele jagati maiustusi ning kingitusi.
Sellised kohtumised annavad lastele võimaluse arendada oma suhtlemisoskust, eneseväljendust ning esinemisjulgust.
 
детсад Кихну