Aktsioon “Päev autota”

 17.mail  2019  Läänemere  gümnaasiumis,  nagu  paljudes  organisatsioonides  ja  koolides,  toimus  aktsioon  “ Kooli jalg-,tõugrattaga, rulluiskudega j n e”. Selle  aktsiooni  eesmärgiks  oli  jõuda  kooli  erinevate  transpordi  vahenditega.

Milleks  oli vaja  korraldada  seda  aktsiooni? Selleks, et säästa  ümbritsevat  loodust. Igapäevane  jalgrattaga  sõitmine  toob  inimesele  palju  kasu. Meie  kooli  jaoks  see aktsioon   on väga  tähtis, kuna  me  oleme  liitunud  programmiga  „Liikuma  Kutsuv  Kool“

Aktsiooni  organisaatoriteks  olid  õpetajad  S-Logussova  ja  A.Nikolajeva.Õpilased  olid  õnnelikud- sest  neile  lubati  vahetundide  ajal  sõita  väljas  jalgrattatega  ja  tõugrattatega. Peale  neljandat  tundi  kõiki  aktsioonist  osalejaid  pildistati  ja  seda  fotot  paigutati  Feisbooki  leheküljel, seega  liitusime  aktsiooniga  „Päev  autota“ .Kõik  aktsioonist osa  võtnud  organisatsioonid  saavad diplomeid.

Aktsioon „Päev autota“  on  populaarne  ka  väljaspoolt  Eestit  ja  motiveerib  inimesi  rohkem   tegeleda  oma  tervisega  ja  spordiga.

Täname  kõiki  osalejaid.

Oleme  tervisliku  evuviisi  poolt!

Valeria  Kolõškova

10.b klassi  üpilane.

TK6JIgwSug0   MPMtnS ZHUg