Projekt "Eesti kultuuri ja tavadega tutvumine kevadpüha „Lihavõttepühad“ tähistamise näitel."

Antud idee realiseerimiseks pakub MTÜ tutvuda Lihavõttepüha traditsioonidega Kurgja talus. Üritus toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.

Eesti keeles, grupi suurus 40 inimest, noored vanuses 17-18 aastat, osalemine on TASUTA.

Programmis on:

Lihavõttepüha traditsioonidega tutvumine, ettekanne

Töötuba: munade värvimine sibulakoorte ja samblaga

Töötuba: odrakaraskite valmistamine

Kurgja talu looduse ja koduloomadega tutvumine

Kestus: 8 tundi

Pärast talu külastamist korraldatakse kirjandite konkurss teemal „Eesti pühade traditsioonid“, samuti fotokonkurss ja konkurss „Pärnumaa kaunid kohad“.

Eeldatakse, et ürituse tulemusel tutvuvad noored Eesti kultuuri eripäradega ning saavad hilisemas elus ning töös neid kogemusi kasutada ja mõistavad paremini Eesti kultuuri.

Üritus aitab avardada silmaringi ja tasandada kultuuride vahelist barjääri. Noored saavad keelepraktikat, ning oma kogemustest oskavad Eesti kultuuri traditsioonidest rääkida ka oma lastele, mis aitab kaasa erinevate kogukondade lähenemisele.

1  3  kultuurimin 3lovi est