Õppenõukogu koosolekud 2018/2019

Erakorraline õppenõukogu 03. mai 2019 nr 1-7/4 kell 14.00
Kinnitatud päevakord:
  1. Õpilasega tema käitumise arutamine.
Erakorraline õppenõukogu 28. veebruar 2019 nr 1-7/3 kell 10.00
Kinnitatud päevakord:
  1. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
  2. Kokkuvõte I poolaasta tulemustest.
  3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta punktis 5.7.
Erakorraline õppenõukogu 01. veebruar 2019 nr 1-7/2 kell 14.00

Kinnitatud päevakord:

  1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.
 
Erakorraline õppenõukogu 28. jaanuar 2019 nr 1-7/1 kell 08.00

Kinnitatud päevakord:

  1. Kokkuvõte I poolaasta õpitulemuste põhjal määratud koduõpe arutamine. 

  2. Vanema taoltuse alusel õpilasele II poolaasta koduõppe rakendamine. 

 
Õppenõukogu 25. oktoober 2018 nr 1-7/9 kell 10.00

Kinnitatud päevakord:

  1. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  

  2. Hindamiskorra muutmine.

- "d" täht
- "VP" täht
- "A", "MA" loovtöös
- I kooliastme kehalise kasvatuse tundide hindamine