Koolikohustuskomisjon

Komisjoni esimees, komisjoni liige:

Žanna Moleva - õppealajuhataja

Komisjoni liikmed:

Ljudmilla Minajeva - õpetaja

Iuliia Rybalko - sotsiaalpedagoog