Õppeaasta eesmärgid

EESMÄRGID 2017/2018 ÕPPEAASTAKS

Tõhustada  kooli töötajate meeskonnatööd Riikliku põhikooli ja gümnaasiumi õppekava eesmärkide täitmisel.

1.       Muutuva õpikäsituse põhimõtete rakendamine õppetöös (õppe- ja kasvatustöös).

2.       Õpilassõbraliku õpikeskkonna kindlustamine

3.       Tallinna Läänemere Gümnaasiumi arengukava  2017-2020  projekti koostamine
4.       Õpilaste eripära ja vajaduste arvestamine õppetöös

5.       Kogu kollektiivi, lastevanemate ja õpilaste koostöö korraldamine.