Lugeja meelespea

Läänemere Gümnaasiumi raamatukogu tuletab oma lugejatele meelde:

  • Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.
  • Lugejal on õigus laenutada koju üheaegselt 5 raamatut kahenädalase tähtajaga.
  • Kojulaenutatud raamatute ja muude infokandjate tagastamistähtaega võib pikendada kui neid pole soovinud teised lugejad.
  • Gümnaasiumi raamatukogu laenutab raamatute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, värskemaid ajakirjanumbreid jm. kasutamiseks ainult lugemissaalis või erandjuhtudel üheks päevaks.
  • Lugeja peab raamatuid, õpikuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma.
  • Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama teiste raamatutega.