Raamatukogu üritused. Jaanuar - märts 2018

16.01.2017. a   4.D  klassi  õpilastega oli  viidud  läbi  raamatukogutund   „Teatmekirjandus  noorematele  õpilastele“. Õpilased  omandasid  esimesi  oskusi  sõnaraamatute,  teatmikute  ja  entsüklopeediate  kasutamises.

18rt4d1

 

19.01.2018. a   1.B  klassi  õpilastega  oli  viidud  läbi  raamatukogutund ekskursioon  „Tutvumine  raamatukoguga. Raamatu  käsitsemise  reeglid”. Õpilased  esimest  korda  külastasid  raamatukogu, tutvusid  käitumisreeglitega  ja  said  lugejateks.

18rt1b1

 

05.02.2018. a   3.G  klassi  õpilastega  toimus  vestlus  Vera  Tšaplina  loomingust „Armastusega  looduse  vastu“. Õpilased  tutvusid  kirjaniku  raamatutega  loomadest,  inimese  hea  ja  hoolika  suhtumisest  elavasse   loodusesse.

18rt3g1

 

22.02.2018. a   oli  viidud  läbi  raamatukogutund  -  ekskursioon  „Tutvumine  raamatukoguga. Raamatu  käsitsemise  reeglid“  1.G  klassi  õpilastega. Õpilased  tutvusid  raamatukoguga, käitumisreeglitega  ja  said  teada  kuidas  valida  raamatut,  kuidas  hoida   raamatuid   ja  õpikuid.

18rt1g1

 

05.03.2018. a   2.V  klassi  õpilastega  toimus  vestlus  „ Armastusega  looduse  vastu“. Vestlus  oli  pühendatud  vene  kirjaniku  Vera  Tšaplina  juubelile, kes  oma  raamatute  lehekülgedel  rajas  imelise  maailma,  kus  igal  loomal  on  oma  iseloom,  oma  käitumine, oma  suhtumine  ümbritsevate  inimeste  vastu.

18rt2v1

 

08.03.2018. a   toimus   raamatukogutund  -  ekskursioon  1.A  klassi  õpilastele         „Tutvumine  raamatukoguga. Raamatu  käsitsemise  reeglid“.  Õpilased  said  teada  käitumisreeglitest  raamatukogus,  kuidas  iseseisvalt  valida  raamatut, raamatute   tagastamisest  õigel  ajal   ja kuidas  hoida  raamatuid.

18rt1a1

 

13.03.2018. a   toimus  raamatukogutund  3.B  klassis  „Raamatute  valik  raamatukogus“. Tunni  ajal  õpilased  said  teada  raamatukogufondi  paigaldusest  ja  kirjanduse  valikust.

18rt3b1

19.03.2018. a  toimus  raamatukogutund  -  ekskursioon  1.V   klassi  õpilastele  „Tutvumine  raamatukoguga.  Raamatu  käsitsemise  reeglid“. Õpilased  tutvusid  raamatute  valiku  võimalustega,  käitumisreglitega  ja  said võimaluse  isesesvalt  valida  raamatuid.

18rt1v1

Raamatukogu üritused. November - detsember 2017

03.11.2017. a viidi läbi vestlus 1. V klassi õpilastega teemal „Astrid Lindgreni imedemaa“.  Õpilased tutvusid ja sõbrunesid lastekirjaniku raamatute tegelastega.

17rt1v1

 

08.11.2017. a viidi läbiraamatukogutund 6. B klassi õpilastega teemal: „Teatmekirjandus. Sõnastikud“. Õpilased tutvusid entsüklopeediate, sõnastike, käsiraamatutega ning õppisid nende abil vajalikku informatsiooni kätte saama ja sellega tööma. Lapsed kinnistasid varem omandatud teadmisi.

17rt6b1

 

10.11.2017. 2.V  klassi  õpilastega  viidi  läbi  vestlus  Astrid  Lindgreni  loomingust  teemal „Astrid  Lindgreni  imedemaa“, mis  oli  pühendatud  kirjaniku  juubelile. Õpilased  „reisisid“  mööda  lemmikraamatuid.

17rt1v1

 

16.11.2017. a 3.G  klassi  õpilastega  toimus  vestlus „ Astrid  Lindgreni  imedemaa“,  pühendatud  kirjaniku  juubelile.  Õpilased  tutvusid   kirjaniku  elu  ja  loominguga.

17rt3G1

 

17.11.2017. a   toimus  4.V  klassi  õpilastega  raamatukogutund  „Teatmekirjandus  algklasside   õpilastele“. Õpilased  said  teada   milline  teatmekirjandus  on mõeldud  lastele  ja  on  olemas  raamatukogus,  õppisid  töötama  sõnaraamatute  ja  entsüklopeediatega.

17rt4v1

 

24.11.2017. a  oli  viidud  läbi   vestlus  2.V   klassi  õpilastega  teemal „Tutvumine  raamatuga. Illustratsioonid  raamatus“. Õpilased  said  teada,  mis  osadest   koosneb  raamat  ja  mille  peale  tuleb  pöörata  tähelepanu  raamatu  valikul, milleks  on  vaja  illustratsioone.

 17rt2v1z

 

24.11.2017. 2.G  klassi  õpilastega  oli  viidud  läbi  raamatukogutund  „Tutvumine  raamatuga. Illustratsioonid  raamatus“. Tunni  ajal  õpilased  tutvusid  raamatu  struktuuriga: tiitellehe, sisukorra, annotatsiooni  ja  eessõnaga. Õpilased  võrdlesid  erinevate  kunstnikke  illustratsioone.

17rt2g1

 

27.11.2017. a   oli  viidud  läbi  1.V  klassis  vestlus  „ Astrid  Lindgreni  imedemaa“. Vestlus  oli  pühendatud  rootsi  kirjanikule  Astrid  Lindgrenile. Lapsed  kuulasid  jutte  kirjanuku  lapsepõlvest  ja ka  sellest,  kuidas  ta  sai  kirjanikuks,  tutvusid  tema  raamatutega.

17rt1a1

 

08.12.2017. a   5.D  klassis  toimus  raamatukogutund  teemal  „ Raamatute  valik  raamatukogus.  Kataloogid.“ Õpilased  õppisid  valima  raamatuid  kataloogide  abil  ja  õppisid   kasutama  elektroonkataloogi  Tallinna  Keskraamatukogus.

17rt5d1