Raamatukogu üritused. Jaanuar - märts 2018

16.01.2017. a   4.D  klassi  õpilastega oli  viidud  läbi  raamatukogutund   „Teatmekirjandus  noorematele  õpilastele“. Õpilased  omandasid  esimesi  oskusi  sõnaraamatute,  teatmikute  ja  entsüklopeediate  kasutamises.

18rt4d1

 

19.01.2018. a   1.B  klassi  õpilastega  oli  viidud  läbi  raamatukogutund ekskursioon  „Tutvumine  raamatukoguga. Raamatu  käsitsemise  reeglid”. Õpilased  esimest  korda  külastasid  raamatukogu, tutvusid  käitumisreeglitega  ja  said  lugejateks.

18rt1b1

 

05.02.2018. a   3.G  klassi  õpilastega  toimus  vestlus  Vera  Tšaplina  loomingust „Armastusega  looduse  vastu“. Õpilased  tutvusid  kirjaniku  raamatutega  loomadest,  inimese  hea  ja  hoolika  suhtumisest  elavasse   loodusesse.

18rt3g1

 

22.02.2018. a   oli  viidud  läbi  raamatukogutund  -  ekskursioon  „Tutvumine  raamatukoguga. Raamatu  käsitsemise  reeglid“  1.G  klassi  õpilastega. Õpilased  tutvusid  raamatukoguga, käitumisreeglitega  ja  said  teada  kuidas  valida  raamatut,  kuidas  hoida   raamatuid   ja  õpikuid.

18rt1g1

 

05.03.2018. a   2.V  klassi  õpilastega  toimus  vestlus  „ Armastusega  looduse  vastu“. Vestlus  oli  pühendatud  vene  kirjaniku  Vera  Tšaplina  juubelile, kes  oma  raamatute  lehekülgedel  rajas  imelise  maailma,  kus  igal  loomal  on  oma  iseloom,  oma  käitumine, oma  suhtumine  ümbritsevate  inimeste  vastu.

18rt2v1

 

08.03.2018. a   toimus   raamatukogutund  -  ekskursioon  1.A  klassi  õpilastele         „Tutvumine  raamatukoguga. Raamatu  käsitsemise  reeglid“.  Õpilased  said  teada  käitumisreeglitest  raamatukogus,  kuidas  iseseisvalt  valida  raamatut, raamatute   tagastamisest  õigel  ajal   ja kuidas  hoida  raamatuid.

18rt1a1

 

13.03.2018. a   toimus  raamatukogutund  3.B  klassis  „Raamatute  valik  raamatukogus“. Tunni  ajal  õpilased  said  teada  raamatukogufondi  paigaldusest  ja  kirjanduse  valikust.

18rt3b1

19.03.2018. a  toimus  raamatukogutund  -  ekskursioon  1.V   klassi  õpilastele  „Tutvumine  raamatukoguga.  Raamatu  käsitsemise  reeglid“. Õpilased  tutvusid  raamatute  valiku  võimalustega,  käitumisreglitega  ja  said võimaluse  isesesvalt  valida  raamatuid.

18rt1v1