Kooli ajalugu

Tallinna Läänemere Gümnaasium (65.Keskkool) avati 1. septembril 1989. aastal.
Esimesel õppeaastal oli koolis 34 klassikomplekti 1113 õpilasega.
Esimese koolikella andis Jelena Gapjanova (1999/2000 õa abiturient).

Kõige suurem õpilaste arv - 2311 oli 1994/95 õppeaastal. 1995/96, 1996/67 õppeaastal oli koolis 75 klassikomplekti.
1991 – 1995 töötas kool kolmes vahetuses.

1995 a. märtsist alates töötavad algklassid Kihnu 1 asuvas lasteaia majas, mis on kohaldatud tööks kooliklassidele.

Alates 2012.aastast kool asub ühes hoones aadressil Vormsi 3.

27.03.1998. aasta Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr.19 nimetati Tallinna 65. Keskkool ümber Tallinna Läänemere Gümnaasiumiks.

Kooli direktorid:

1989 –    1996       Ivan Vassiljev
1996 –    1999       Jevgeni Karavajev
1999 –    2013       Valeri Novikov
2013 -                   Deniss Presnetsov