Kooli sümboolika

flag1 flag2

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi logo

Väljavõte Ksenia Hodorenko loovtööst (2014).

Praegu kehtiv Tallinna Läänemere Gümnaasiumi logo valmis 2000. aastal. Kavandi

autor on Boriss Mihhalevitš, kes aastatel 1996-2000 töötas koolis  kunstiõpetajana.

Vajadus kooli sümboolika loomiseks tekkis pärast Tallinna 65. Keskkoooli

ümbernimetamist Tallinna Läänemere Gümnaasiumiks.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi  logol on kujutatud mere kohal lendavat kajakat.

Kajaka taustal on  päike. Kooli huvijuhi Svetlana Logussova sõnul on kooli logol

kujutatud just Läänemere ja kuna Läänemerre loojub päike, siis lendab merelind

kajakas just loojuva päikese taustal. Kajakas on valitud logole sellepärast, et see

tubli merelind saab hakkama nii päikeses kui ka tormis, nii maal kui ka vees.

Logo kasutatakse Tallinna Läänemere Gümnaasiumi lipul, tänu- ja kiituskirjadel,

diplomitel ning meenetel.