slide 2

Предметные программы

Põhikool Gümnaasium

Tehnoloogia. Käsitöö ja kodundus Põhikool I aste

Tehnoloogia. Käsitöö ja kodundus kk Põhikool I aste

Tehnoloogia Põhikool II aste

Tehnoloogia Põhikool III aste

Tehnoloogia. Käsitöö ja kodundus Põhikool II aste

Tehnoloogia. Käsitöö ja kodundus Põhikool III aste

Matemaatika Põhikool I aste

Loodusõpetus Põhikool I aste

Loodusõpetus Põhikool II aste

Loodusõpetus Põhikool III aste

Muusika Põhikool I aste

Muusika Põhikool II aste

Muusika Põhikool III aste

Kunst Põhikool I aste

Kunst Põhikool II aste

Kunst Põhikool III aste

Informaatika Põhikool II aste  

Informaatika Põhikool III aste  

Kehaline kasvatus Põhikool I aste

Kehaline kasvatus Põhikool II aste

Kehaline kasvatus Põhikool III aste

Inimeseõpetus Põhikool I aste

Bioloogia Põhikool III aste

Geograafia Põhikool III aste

Inglise keel Põhikool 3.kl ja II aste

Inglise keel Põhikool III aste

Eesti keel teise keelena Põhikool I aste

Eesti keel teise keelena Põhikool II aste

Eesti keel teise keelena Põhikool III aste

Eesti keel kk Põhikool I aste

Eesti keel kk Põhikool II aste

Eesti keel kk Põhikool III aste

Keemia Põhikool III aste

Kirjandus Põhikool II aste

Kirjandus Põhikool III aste

Vene keel Põhikool I aste

Vene keel Põhikool II aste

Vene keel Põhikool III aste

Inimeseõpetus Põhikool II aste

Inimeseõpetus Põhikool III aste

Ajalugu Põhikool II aste

Ajalugu Põhikool III aste

Ühiskonnaõpetus Põhikool II ja III aste

Muusika Gümnaasium IV aste

Inglise keel Gümnaasium IV aste

Lai matemaatika Gümnaasium IV aste

Kitsas matemaatika Gümnaasium IV aste

Vene keel Gümnaasium IV aste

Kirjandus Gümnaasium IV aste

Kujutava geomeetria alused Gümnaasium IV aste

Kunst IV aste

Eesti keel teise keelena  Gümnaasium IV aste

Praktiline eesti keel Gümnaasium IV aste

Kehaline kasvatus Gümnaasium IV aste