Õppeaasta eesmärgid

Eesmärgid 2021/2022 õppeaastaks:

  1. Lõimitud õppe rakendamine
  2. Õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedi parendamine (sh õpilünkade täitmine, eestikeelse õppe,  koolipere vaimse ning füüsilise tervise toetamine)