slider

Цели школы

Eesmärgid 2021/2022 õppeaastaks:

  1.  Lõimitud õppe rakendamine
  2.  Õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedi parendamine (sh õpilünkade täitmine, eestikeelse õppe,  koolipere vaimse ning füüsilise tervise toetamine)