slider

Платные услуги и аренда помещений

Alates1. jaanuarist 2014 (alus Tallinna Haridusameti käskkiri 19.11.2013 nr HA-4/61)

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ruumide, tasuliste teenuste ja inventari kasutusse andmise

ühe tunni (60 minutit) hinnad järgmiselt:

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

%

Lõpphind

Keskmise võimla kasutamine (alates 15 m * 29 m) 435m2

Tund

28,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

28,00

Keskmise võimla osaline kasutamine (alates 15 m * 29 m) 435m2

Tund

16,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

16,00

Väikese võimla kasutamine (kuni 14 m * 28 m) 392m2

Tund

19,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

19,00

Suure võimlemissaali kasutamine koos inventariga (alates 51 m2)

Tund

16,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

16,00

Väikese võimlemissaali kasutamine koos inventariga (kuni 50 m2)

Tund

12,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

12,00

Spordiplatsi kasutamine 

Tund

17,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

17,00

Jalgpalliväljaku kasutamine

Tund

38,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

38,00

Poole jalgpalliväljaku või jalgpalliplatsi kasutamine

Tund

22,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

22,00

Suure aula kasutamine (alates 151 m2)    245,5 m2

Tund

38,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

38,00

Keskmise auditooriumi kasutamine (alates 61 inimesest)  64 inim.

Tund

23,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

23,00

Klassiruumi kasutamine

Tund

12,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

12,00

Erialaklassi kasutamine

Tund

18,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

18,00

Erialaklassi kasutamine koos inventariga

Tund

30,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

30,00

Meediaklassi kasutamine

Tund

14,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

14,00

Söögisaali kasutamine

Tund

16,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

16,00

Sauna kasutamine grupile

Tund

24,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

24,00

Sauna kasutamine peale treeningut treeninggrupile

Tund

12,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

12,00

Täiendav riietusruumi kasutamine

Tund

5,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

5,00

Konverentsi- ja helitehnika kasutamine

Tund

10,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

10,00

Mobiilsete arvutite kasutamine (sisaldab klassiruumi kasutamist)

Tund

24,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

24,00

Võimla tablootehnika kasutamine

Tund

8,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

8,00

Klaveri kasutamine

Tund

4,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

4,00

Kontsertklaveri kasutamine

Tund

20,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

20,00

Administraatori kasutamine

Tund

15,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

15,00

IT toe kasutamine

Tund

15,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

15,00

Konverentsi- ja helitehnika teenus

Tund

15,00

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

15,00

           

NB! Ruumide, tasuliste teenuste ja inventari kasutusse andmise toimub ettetellimisel.

Ruumide kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks võib ruumide kasutusse andmise hinnale lisada 20%.

Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus ning soodustuste tegemise otsustamise õigus käesoleva käskkirja alusel on asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu  sõlmib asutuse juht Tallinna Haridusameti juhataja poolt kinnitatud vormil. 

Täistunnist lühema kasutusaja korral võtta arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).