Tasulised teenused ja rent

Screenshot 2023 09 22 011746

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine käskkiri 26.04.2023 nr HA-4/25. Alates 1. septembrist 2023 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad.

NB! Ruumide, tasuliste teenuste ja inventari kasutusse andmise toimub ettetellimisel. Ruumide kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks võib ruumide kasutusse andmise hinnale lisada 20%. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus ning soodustuste tegemise otsustamise õigus käesoleva käskkirja alusel on asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu  sõlmib asutuse juht Tallinna Haridusameti juhataja poolt kinnitatud vormil. Täistunnist lühema kasutusaja korral võtta arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).