slide 2

Свободные рабочие места

Tallinna Läänemere Gümnaasium võtab oma meeskonda 1,0 koormusega loodus- ja inimeseõpetuse õpetajat. Tööleasumine uuest õppeaastast 2019/2020. 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 10.06.2019 elektrooniliselt Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. või tuua aadressil Vormsi 3, 13913 Tallinn.
Täiendavat infot saab küsida tel 675 0595.
 
Tallinna Läänemere Gümnaasium võtab oma meeskonda inglise keele õpetaja. Tööleasumine uuest õppeaastast 2019/2020. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 10.06.2019 elektrooniliselt Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. või tuua aadressil Vormsi 3, 13913 Tallinn. Täiendavat infot saab küsida tel 675 0595. 

Tallinna Läänemere Gümnaasium

võtab konkursi korras tööle

  • 1,0 koormusega algkooliõpetaja keelekümblusklassi (eesti keel emakeelena või C1-keeletase eesti keeles),
  • 1,0 koormusega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (eesti keel emakeelena või C1-keeletase eesti keeles). Tööleasumine uuest õppeaastast 2019/2020.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 10.06.2019 elektrooniliselt Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. või tuua aadressil Vormsi 3, 13913 Tallinn.

Täiendavat infot saab küsida tel 675 0595.

Tallinna Läänemere Gümnaasium ootab oma meeskonda sotsiaalpedagoogi täiskoormusega ametikohale.

Sotsiaalpedagoogi töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilaste sotsiaalsete probleemide lahendamine, ennetamine, hindamine ja koostöö lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Sotsiaalpedagoog märkab ja hindab koostöös kooli meeskonnaga õpilase hariduslikke vajadusi ning toetab õpilase arengut ja toimetulekut rühmapõhiste ja individuaalsete tegevuste kaudu. Sotsiaalpedagoog loob õpilase ümber võrgustiku, mis parimal võimalikul moel toetab õpilase sotsiaalset ja isiksuslikku arengut seaduskuulekaks ja elus toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemisel. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerimine.

Tööleasumine uuest õppeaastast 2019/2020.

Kui tunned, et kirjeldatud töö on sinu jaoks, siis ootame CV ja nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiaid hiljemalt 06.05.2019 meiliaadressile: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Nõudmised kandidaadile

•Erialane kõrgharidus ja soovitatav eelnev töökogemus;

•eesti keele ja vene keele oskus kõrgtasemel;

•omab teadmisi töövaldkonna reguleerivatest õigusaktidest, hariduskorraldusest ning tugistruktuuridest;

•omab head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas;

•on pädev kasvatus- ja sotsiaalalal;

•tunneb asjaajamise korda ja oskab koostada ametlikke dokumente;

•oskab sõltuvalt õpilase eripärast koondada ja koordineerida vajalikku tugivõrgustiku tööd;

•tunneb õpilase arengu hindamise aluseid ja oskab kasutada erinevaid hindamismeetodeid;

•omab teadmisi individuaal- ja rühmatöö meetoditest ning oskab suunata grupiprotsesse;

•oskab plannerida oma tööd ja tööaega;

•lastega koos tegutsemise soov ja rõõm

Pakume erialase täiendamise ja arenemise võimalust. Motiveerivat õpikeskkonda ja võimalust osaleda kooli arengus. Huvitavat ja mitmekülgset tööd. Stabiilset sissetulekut.