slide 2

Цели школы

Цели работы школы на 2017-2018 учебный год

Tõhustada  kooli töötajate meeskonnatööd Riikliku põhikooli ja gümnaasiumi õppekava eesmärkide täitmisel.

1.       Muutuva õpikäsituse põhimõtete rakendamine õppe- ja kasvatustöös

2.       Õpilassõbraliku õpikeskkonna kindlustamine

3.       Tallinna Läänemere Gümnaasiumi arengukava  2017-2020  projekti koostamine

4.       Õpilaste eripära ja vajaduste arvestamine õppetöös

5.       Kogu kollektiivi, lastevanemate ja õpilaste koostöö korraldamine.