Eesti Vabariigi kodanikupäev

  26.novembrist – 30.novembrini 2018 Tallinna   Läänemere   Gümnaasiumis  toimusid  üritused, pühendatud  EV  kodanikupäevale.

Kooli  fuajees  oli püstitatud  Eesti  lipp,  infostend  ajalooliste  faktidega  Eesti  Vabariigi  kohta. Kabinetide   usteaknadel  olid  EV  sümbolid – pääsuke, rukkilill  ja vapp. Ajaloo – ja  ühiskonnaõpetuse  tundides  õpilased  joonistasid  plakateid, täitsid  infokaarte  ja  vanemate  klasside  õpilased  viisid  läbi  viktoriini. Õpilased  tutvusid  tuntud  poliitikute  ja  presidentide   fotode  ja  viideointervjuudega.

28.novembril  meie  koolis  oli  külas  vabariigi  haridusminister  Mailis  Reps, kes  kohtus  õpilastega. Koolikoor  ja  nooremate  klasside  õpilased  esitasid  laule  ja  lugesid  luuletusi  kodanikupäevast.  Gümnaasiumi  direktor  Deniss  Presnitsov  võttis  sõna  ja  oma  kõnes  toetas  meie  patriootilist  vaimu. Haridusminister  Mailis  Reps  vastas  õpilaste  küsimustele  eesti  ja  vene  keeles. Küsimused  puudutasid  loomulikult  haridust. Ministri  põhimõtted:

1. Elades  Eestis,  on  vaja  teada  eesti  keelt, et  olla  konkurentsivõimeliseks  tööturul. Venekeelset  kõrgharidust  vabariigis  ei  ole , seepärast  on  vaja   aru  saada  eesti  keele  õppimise  tähtsusest  enda   jaoks.

2.Vastutav  kodanik – see  on  sihikindel  inimene, kes  tegutseb  ühiskonna  huvides  ja  kellel  on  oma  selge  kodaniku  seisukoht.

3.Kõik  inimesed, kes  elavad  Eestis  on riigi  väärtus  ja  me  kõik  koos  peame  arendama  riigi  väärtusi, pingutama  ja  üles  näitama  oma  kodaniku  positsiooni,  tundma  riigi  ajalugu, traditsioone , kombeid  ja  pidama  nendst  lugu. 

4.Õppida, õppida , õppida.Peame  pidevalt  saama  uusi  teadmisi  ja  oskusi.

Ürituse  lõpus  Mailis  Reps  ja  Deniss  Presnitsov  vahetasid  vastastikku  kingitustega  ja jätkasid  vestluse  Läänemere  gümnaasiumi  pedkollektiiviga.  

Alina  Smirnova  11. klassi  õpilane     

Galerii

0OKMKVvuUX4