Lugupeetud lastevanemad, kelle lapsed tulevad 2018-2019 õa meie kooli 1.klassi!

 

Dokumente saab esitada kooli kantseleisse alates 17.maist kuni 8.juunini pärast kooli määramise otsusest teadasaamist. 

Kooli kantselei võtab dokumente vastu

E-R 10.00-13.00, 14.00-16.00.

Nõutavad dokumendid on:

  • vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal)
  • sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus)
  • taotluse esitaja (lapsevanema) isikut tõendav dokument
  • ametlikult kinnitatud väljavõte lapse tervisekaardist
  • lasteaias käiva lapse puhul koolivalmiduskaart
  • lapse puhul, kes 1.oktoobriks k.a. ei saa seitsmeaastaseks ning pole lasteaias käinud,  koolivalmiduse hinnang (saadud nõustamiskomisjonilt)
  • nõustamiskomisjoni, Tallinna õppenõustamiskeskuse või muude spetsialistide otsused ja hinnangud selle olemasolul (soovitavalt)

Alates 11.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine taotluse ja vestluse alusel.